С експерти по възстановяване на щети в антитръстови производства

ВЪЗСТАНОВЕТЕ ВАШИТЕ
ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ КАРТЕЛА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА КАМИОНИ

НУЖДАЕТЕ ЛИ СЕ ОТ СИЛЕН ПАРТНЬОР?

Ще ви помогнем да предприемете действия срещу Картела на производителите на камиони, за да получите обезщетение за щетите си.

Основни факти

Купували ли сте, вземали ли сте на лизинг или наемали средно или тежко-товарни автомобили през периода 1997-2011?
През този период е имало конспирация за фиксиране на цени сред водещите производители на камиони, което може да е довело до това Вие да надплатите за вашите камиони.
Това включва не само камиони, закупени от членовете на картела MAN, Daimler, Volvo/Renault, Iveco, DAF и Scania, но и от други производители на камиони, които може да не са участвали.
Европейската комисия наложи на Картела на производителите на камиони глоба над 3,8 милиарда евро. Надценките, причинени от подобни международни картели, варират между 10-20% и 30-33%.


Знаете ли, че може да имате право на пълно обезщетение (включително лихвите) за сумите, които сте надплатили? Всички купувачи, лизингополучатели или наематели на товарни камиони с тегло над шест тона през периода 1997-2011 имат право да потърсят обезщетение от Картела на производителите на камиони за всякакви щети, които може да са им били причинени.
Нашето дружество, Stichting Truck Cartel Recovery е учредено, за да Ви помогне да възстановите сумите, които сте надплатили на Картела на производителите на камиони. Ние сме ангажирали опитни адвокати и водещи икономисти, за да ви помогнем да получите справедливо обезщетение за Вашите щети.bureau Brandeis е най-голямата кантора в Холандия, занимаваща се единствено със съдебни спорове, със специален акцент върху съдебни спорове за нанесени щети по антитръстови дела.

Crowell & Moring е призната от юридически и професионални списания като водеща в световен мащаб антитръстова фирма с богат опит в преследването на обезщетение за щети, причинени от картели, както в САЩ, така и в Европа.

Адвокатските кантори на Francis O. Scarpulla са възстановили милиарди долари за потребители от цял свят от 1970 насам.

Най-добрите професионалисти

Ангажирали сме опитни юристи и водещи икономисти, за да Ви помогнем.

Без предварителни разходи и рискове

Stichting Truck Cartel Recovery ще получи възнаграждение само при успех. Няма рискове и стрес за Вас!

Превъзходно обслужване + IT приложение

Нашият отдел за обслужване на клиенти ще Ви помогне да управлявате Вашите документи с лекота.

Запознайте се с нашия екип по съдебни спорове

Защо да се присъединявате към нашата група?

Няма предварителни разходи или рискове за организации, които решат да се присъединят към нашата група. Stichting Truck Cartel Recovery получава възнаграждение само при успех и като процент от евентуалната възстановена сума за покриване на разходите си и заплащане на адвокатите и експертите.
Съгласно холандското законодателство, на Stichting Truck Cartel Recovery е разрешено да получава прехвърляне на вземания в замяна на споразумение за съдебно преследване и връщане на постъпленията на възложителите. Това ни дава възможност да обединим исковете на голяма група от жертви на даден картел в едно производство и да играем ролята на ищец в този съдебен спор. Това означава, че ние (а не Вие) поемаме основното бреме, свързано със съдебния процес, включително финансирането на съдебния процес, наемането на адвокати, ангажирането на експерти и договарянето с членовете на картела.

Stichting Truck Cartel Recovery е ангажирала екип от опитни юристи и икономисти, които да помогнат за предявяването на исковете на организации, които решат да се присъединят към нашата група. Ние сме ангажирали bureau Brandeis, адвокатска фирма със седалище в Амстердам, специализирана в сложни съдебни процеси като представители на нашата страна в съдебния спор. Освен това, Crowell & Moring LLP и адвокатските кантори на Франсис О. Скарпула (Francis O. Scarpulla), две международни правни фирми с богат опит в дела за възстановяване на щети от глобални ценови картели, се съгласиха да предоставят подкрепа и помощ, всяка една от тях по отношение на конкретни членове на картела.

Stichting Truck Cartel Recovery ще предяви искове от името на организациите, които решат да се присъединят към нашата група, пред холандската съдебна система. Холандия е юрисдикция, която е благоприятна за ищците, с богат опит в големи дела, свързани с картели, ниски разходи в сравнение с други юрисдикции и минимални рискове от неблагоприятни разходи. Освен това, Холандия разрешава исковете да бъдат прехвърляни към предприятия със специална цел, като например Stichting Truck Cartel Recovery, и да бъдат предявени в едно консолидирано производство, което помага да се сведе до минимум бремето, свързано със съдебния процеси публичността за отделните ищци.

ВЪЗСТАНОВЕТЕ ВАШИТЕ
ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ КАРТЕЛА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА КАМИОНИ