Με εμπειρογνώμονες στις ανακτήσεις του αντιμονοπωλιακού δικαίου

ΑΝΑΚΤΗΣΤΕ ΤΙΣ
ΖΗΜΙΕΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΤΕΛ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΕΝΑΝ ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ;

Θα σας βοηθήσουμε να λάβετε μέτρα κατά του Καρτέλ Φορτηγών για να λάβετε αποζημίωση για τις ζημίες σας.

Βασικά δεδομένα

Αγοράσατε, μισθώσατε ή ενοικιάσατε μεσαία ή βαρέα φορτηγά κατά τα έτη 1997 έως 2011;
Υπήρξε μια συνωμοσία προκαθορισμού τιμών μεταξύ των κορυφαίων κατασκευαστών φορτηγών κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου που μπορεί να σας έκανε να πληρώσετε υψηλότερο ποσό για τα φορτηγά σας.
Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο τα φορτηγά που αγοράστηκαν από τα μέλη του καρτέλ MAN, Daimler, Volvo/Renault, Iveco, DAF και Scania, αλλά και από άλλους κατασκευαστές φορτηγών που ενδεχομένως δεν συμμετείχαν.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο στο καρτέλ φορτηγών ύψους 3,8 δισ. ευρώ. Οι υψηλότερες χρεώσεις που προκλήθηκαν από παρόμοια διεθνή καρτέλ κυμαίνονται από 10-20% έως 30-33%.


Γνωρίζετε ότι δικαιούστε πλήρη αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένων των τόκων) για τα ποσά που σας χρεώθηκαν επιπλέον; Όλοι οι αγοραστές, μισθωτές ή ενοικιαστές φορτηγών άνω των έξι τόνων κατά την περίοδο 1997 έως 2011 δικαιούνται να ζητήσουν αποζημίωση από το Καρτέλ φορτηγών για οποιεσδήποτε ζημιές που ενδεχομένως υπέστησαν.
Είμαστε η Stichting Truck Cartel Recovery και ιδρυθήκαμε για να σας βοηθήσουμε να ανακτήσετε τα ποσά που χρεώθηκαν παραπάνω από το Καρτέλ Φορτηγών. Προσλάβαμε έμπειρους νομικούς συμβούλους και κορυφαίους οικονομολόγους για να σας βοηθήσουμε να λάβετε μια δίκαιη αποζημίωση για τις ζημίες σας.Η bureau Brandeis είναι η μεγαλύτερη εταιρεία που ασχολείται αποκλειστικά με δικαστικές υποθέσεις στην Ολλανδία, με ιδιαίτερη εστίαση στις δικαστικές υποθέσεις αποζημιώσεων από καρτέλ.

Η Crowell & Moring αναγνωρίζεται ως μια κορυφαία παγκόσμια εταιρεία αντιμονοπωλιακού δικαίου από νομικά και κλαδικά περιοδικά, με εκτεταμένη εμπειρία, που επιδιώκει αποζημιώσεις από καρτέλ τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη.

Η νομική εταιρεία Law Offices of Francis O. Scarpulla έχει ανακτήσει δισεκατομμύρια δολάρια για καταναλωτές σε όλο τον κόσμο από το 1970.

Οι καλύτεροι επαγγελματίες

Έχουμε προσλάβει έμπειρους δικηγόρους και κορυφαίους οικονομολόγους για να σας βοηθήσουμε.

Δεν υπάρχει προκαταβολικό κόστος και κίνδυνοι

Η Stichting Truck Cartel Recovery αποζημιώνεται μόνο μετά από μια επιτυχία.
Κανένας κίνδυνος ή άγχος για σας!

Άριστη εξυπηρέτηση + εφαρμογή IT

Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε εύκολα τα έγγραφά σας.

Γνωρίστε την Ομάδα Δικαστικών Υποθέσεών μας

Γιατί να συμμετάσχετε στην ομάδα μας;

Δεν υπάρχουν προκαταβολικά κόστη ή κίνδυνοι για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν στην ομάδα μας. Η Stichting Truck Cartel Recovery αποζημιώνεται μόνο μετά την επιτυχία στην υπόθεση και ως ποσοστό κάθε ανάκτησης, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα και να αποζημιωθούν οι δικηγόροι και οι εμπειρογνώμονες.
Η Stichting Truck Cartel Recovery επιτρέπεται, βάσει του ολλανδικού δικαίου, να λαμβάνει εκχωρήσεις απαιτήσεων σε αντάλλαγμα μιας συμφωνίας να διώξει και να επιστρέψει τις προσόδους στους εκχωρητές. Αυτό μας επιτρέπει να συγκεντρώσουμε τις απαιτήσεις μιας μεγάλης ομάδας θυμάτων ενός καρτέλ σε μία και μόνη αγωγή και να υπηρετούμε ως ενάγων στην εν λόγω δικαστική υπόθεση. Αυτό σημαίνει ότι εμείς (και όχι εσείς) φέρουμε τις επιβαρύνσεις της δικαστικής υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της υπόθεσης, της πρόσληψης δικηγόρων, της πρόσληψης εμπειρογνωμόνων και της διαπραγμάτευσης με τα μέλη του καρτέλ.

Η Stichting Truck Cartel Recovery έχει προσλάβει μια ομάδα έμπειρων δικηγόρων και οικονομολόγων που θα βοηθήσει στην επιδίωξη των απαιτήσεων των φυσικών και νομικών προσώπων που θα αποφασίσουν να ενταχθούν στην ομάδα μας. Προσλάβαμε την bureau Brandeis, μια νομική εταιρεία με έδρα το Άμστερνταμ, που ειδικεύεται σε πολύπλοκες δικαστικές υποθέσεις, για να υπηρετήσουν ως δικηγόροι μας στο δικαστήριο. Επιπλέον, η Crowell & Moring LLP και η νομική εταιρεία Law Offices of Francis O. Scarpulla, δύο διεθνείς νομικές εταιρείες με εκτεταμένη εμπειρία στην επιδίωξη αποζημιώσεων από παγκόσμια καρτέλ προκαθορισμού τιμών, συμφώνησαν να παράσχουν υποστήριξη και βοήθεια, καθεμία σε σχέση με συγκεκριμένα μέλη του καρτέλ.

Η Stichting Truck Cartel Recovery θα διεκδικήσει απαιτήσεις εκ μέρους των φυσικών και νομικών προσώπων που αποφασίζουν να συμμετάσχουν στην ομάδα μας στο ολλανδικό δικαστικό σύστημα. Η Ολλανδία είναι μια δικαιοδοσία φιλική προς τους ενάγοντες, με εκτεταμένη εμπειρία σε μεγάλες υποθέσεις καρτέλ, χαμηλό κόστος σε σύγκριση με άλλες δικαιοδοσίες και ελάχιστο κίνδυνο δυσμενούς απόφασης κόστους. Επιπλέον, η Ολλανδία επιτρέπει την εκχώρηση απαιτήσεων σε εταιρείες ειδικού σκοπού, όπως η Stichting Truck Cartel Recovery και την κατάθεσή τους σε μία ενιαία, ενοποιημένη αγωγή που συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των δαπανών των δικαστικών υποθέσεων και της δημοσιοποίησης μεμονωμένων εναγόντων.

ΑΝΑΚΤΗΣΤΕ ΤΙΣ
ΖΗΜΙΕΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΤΕΛ ΦΟΡΤΗΓΩΝ