S experty na navrácení škod

NECHTE SI NAHRADIT ŠKODY
OD KARTELU VÝROBCŮ KAMIONŮ

POTŘEBUJETE SILNÉHO PARTNERA?

Pomůžeme vám podniknout kroky proti kartelu výrobců kamionů a získat náhrady
za vaše škody.

ZÁKLADNÍ FAKTA

Koupili jste si nebo pronajali (pronájem i leasing) v letech 1997 až 2011 jakákoli středně těžká nebo těžká nákladní vozidla? Mezi předními výrobci nákladních vozů došlo během této doby k dohodě o zvyšování cen, což způsobilo, že jste vaše vozy přeplatili.
Dohoda kartelu ovlivnila ceny kamionů těchto výrobců: MAN, Daimler, Volvo/Renault, Iveco, DAF a Scania, ale i jiných výrobců. Evropská komise postihla dopravní kartel pokutou v rekordní celkové výši 3,8 miliardy EUR.
Škody způsobené podobnými mezinárodními kartely se pohybují od 10 – 20 % a 30 – 33 %.


Víte, že máte nárok na plnou kompenzaci částky, která vznikla přeplatkem, a to včetně úroků? Všichni, kdo nakoupili nebo si pronajali vozidla nad 6 tun během časového období od roku 1997 do 2011, mají nárok požadovat po kartelu náhradu škody.

Jsme Stichting Truck Cartel Recovery a byli jsme založeni, abychom vám pomohli získat zpět přeplatky způsobené dopravním kartelem. Spojili jsme síly našich vynikajících právníků a předních ekonomů a pomůžeme vám získat kompenzaci vašich škod.bureau Brandeis je největší právní společností v Nizozemsku, která se věnuje pouze právním sporům se zvláštní specializací na spory o škodě v důsledku kartelových dohod.

Crowell & Moring je odbornými časopisy uznávána jako špičková světová právní praxe, která má velkou zkušenost s žádostmi o náhradu škod jak v USA, tak v Evropě.

Advokátní kancelář Francise O. Scarpully od roku 1970 vrátila spotřebitelům po celém světě miliardy dolarů.

Nejlepší profesionálové

Spolupracujeme se zkušenými právníky a předními ekonomy. Jsme tu pro vás.

Žádné poplatky ani rizika

Stichting Truck Cartel Recovery je odměněna jen v případě úspěšně vyhrané kauzy. Nulové riziko a stres!

Skvělý servis a IT aplikace

Naše zákaznické služby vám umožní jednoduchou správu dokumentů.

PROČ S NÁMI

Pokud se rozhodnete připojit k naší skupině, neexistují zde žádné vstupní náklady nebo rizika. Stichting Truck Cartel Recovery je kompenzován pouze v případě úspěchu, a to v podobě několika procent z jakéhokoli navrácení škod. Potřebujeme pokrýt náklady na advokáty a odborníky.
Stichting Truck Cartel Recovery má podle nizozemských právních předpisů dovolení přijímat žádosti o náhradu škody výměnou za dohodu o stíhání a vrácení výtěžku zadavatelům. To nám umožňuje shromáždit nároky velké skupiny obětí kartelových dohod v jediné žalobě a sloužit jako žalobce v tomto sporu. To znamená, že my (a ne vy) neseme hlavní rizika v soudním sporu, včetně financování soudů, náboru právníků a odborníků a vyjednávání se členy kartelu.

Stichting Truck Cartel Recovery sestavil tým zkušených právníků a ekonomů, kteří budou pomáhat zastupovat požadavky všech, kdo se rozhodnou vstoupit do naší skupiny. Pro spolupráci jsme získali bureau Brandeis, advokátní kancelář se sídlem v Amsterodamu, která se specializuje na komplexní soudní spory. Oni budou sloužit jako naši soudci. Kromě toho se zapojil i Crowell & Moring LLP a advokátní kancelář Francise O. Scarpulla, dvě mezinárodní advokátní kanceláře s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti vymáhání škod způsobených globálními kartelovými dohodami. Tyto dvě renomované advokátní kanceláře se dohodly, že vám budou poskytovat podporu a pomoc, každá se zaměřením na jiného člena kartelu.

Společnost Stichting Truck Cartel Recovery uplatní nároky jménem subjektů, které se rozhodnou připojit k naší skupině, v nizozemském soudním systému. Nizozemsko je jurisdikce příhodná pro žadatele a má rozsáhlé zkušenostmi s velkými kartelovými případy, V porovnání s jinými jurisdikcemi jsou v Nizozemí nízké ceny a minimální rizika. Nizozemsko navíc povoluje, aby byly případy zadávány i prostřednictvím Special Purpose Vehicle (SPV) neboli Jednotky pro speciální účel, jako je například náš Stichting Truck Cartel Recovery. Ta přednese jedno konsolidované opatření, které pomůže minimalizovat publicitu pro jednotlivé žadatele a počet soudních sporů.
S námi jste v nejlepších rukou.

Nechte si nahradit škody
od kartelu výrobců kamionů