Om os

Om os

Stichting Truck Cartel Recovery er en særlig hollandsk virksomhed med base i Rotterdam, der blev grundlagt til at hjælpe skadelidte med at forfølge og blive kompenseret for skader forårsaget af Truck-kartellet. Vi bliver styret af en uafhængig bestyrelse for at sikre, at interesserne hos de enheder, der beslutter at deltage i vores gruppe, er fuldt beskyttede og avanceret. Vi har antaget nedenstående advokatfirmaer og økonomiske eksperter til at bistå i disse bestræbelser.

bureau Brandeis er et advokatfirma i Amsterdam med speciale i komplekse retssager, som er kendt for sin erfaring inden for konkurrenceret og erstatningssager. Samtidigt med, at den bevarer sin identitet som en boutique, er bureau Brandeis det største firma i Holland med 100% fokus på retstvist. I forbindelse med tvisterne vil holdet blive ledet af Hans Bousie og Louis Berger hos bureau Brandeis.

Crowell & Moring LLP er et internationalt advokatfirma med mere end 500 advokater, som har hovedkontor i Washington DC og med kontorer i Bruxelles og London. Firmaet har en omfattende erfaring med at repræsentere store grupper af købere af prisfastsatte produkter fra ulovlige karteller i både USA og Europa.

Francis O. Scarpullas advokatfirma har næsten 50 års erfaring med at forfølge erstatningskrav mod globale priskarteller. Firmaet har deltaget i mere end 180 komplekse sager, hvoraf de fleste involverer anti-trust-krav.