Νέα

ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ;

ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

Στις 19 Ιουλίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι επέβαλε πρόστιμο στους κατασκευαστές μεσαίων και βαρέων φορτηγών άνω των 2,926 δισ. ευρώ για τη συμμετοχή τους σε ένα καρτέλ προκαθορισμού τιμών που κάλυπτε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και διήρκεσε 14 έτη, από το 1997 έως το 2011. Στις 27 Σεπτεμβρίου 2017, επιβλήθηκε σε έναν έκτο κατασκευαστή φορτηγών πρόστιμο ύψους επιπλέον 880 εκατομμυρίων ευρώ από την Επιτροπή για τη συμμετοχή του. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόστιμο που επιβλήθηκε σε ένα καρτέλ στην ιστορία της Επιτροπής, τονίζοντας τη σοβαρότητα του καρτέλ και τον αντίκτυπο που είχε στην αγορά.

Οι παρακάτω εταιρείες παραδέχθηκαν στην Επιτροπή στη συμμετοχή τους στο καρτέλ: MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco και DAF. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι μια έκτη εταιρεία, η Scania , συμμετείχε επίσης στο καρτέλ.

Μια πρόσφατη μελέτη που εκπονήθηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξε ότι οι υπερβάλλουσες χρεώσεις σε διεθνή καρτέλ όπως αυτό, κυμαίνονται κατά μέσο όρο μεταξύ 10-20% (Oxera 2009, στο ix). Μια άλλη ακαδημαϊκή μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μέση υπερβάλλουσα χρέωση του καρτέλ είναι 30-33% για τα διεθνή καρτέλ (Connor & Lande 2008, στο 13). Αυτοί όμως είναι μέσοι όροι και οι ζημίες σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αξιολογηθούν από ειδικούς οικονομολόγους.

Θα σας βοηθήσουμε να προχωρήσετε σε ενέργειες κατά του Καρτέλ Φορτηγών για να λάβετε αποζημίωση για τις ζημίες σας. Πληρώσατε παραπάνω για τα φορτηγά σας και έχουμε μια εξελιγμένη λύση για εσάς.

Γιατί να συμμετάσχετε στην ομάδα μας;

Δεν υπάρχουν προκαταβολικά κόστη ή κίνδυνοι για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν στην ομάδα μας. Η Stichting Truck Cartel Recovery αποζημιώνεται μόνο μετά την επιτυχία στην υπόθεση και ως ποσοστό κάθε ανάκτησης, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα και να αποζημιωθούν οι δικηγόροι και οι εμπειρογνώμονες.
Η Stichting Truck Cartel Recovery επιτρέπεται, βάσει του ολλανδικού δικαίου, να λαμβάνει εκχωρήσεις απαιτήσεων σε αντάλλαγμα μιας συμφωνίας να διώξει και να επιστρέψει τις προσόδους στους εκχωρητές. Αυτό μας επιτρέπει να συγκεντρώσουμε τις απαιτήσεις μιας μεγάλης ομάδας θυμάτων ενός καρτέλ σε μία και μόνη αγωγή και να υπηρετούμε ως ενάγων στην εν λόγω δικαστική υπόθεση. Αυτό σημαίνει ότι εμείς (και όχι εσείς) φέρουμε τις επιβαρύνσεις της δικαστικής υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της υπόθεσης, της πρόσληψης δικηγόρων, της πρόσληψης εμπειρογνωμόνων και της διαπραγμάτευσης με τα μέλη του καρτέλ.

Η Stichting Truck Cartel Recovery έχει προσλάβει μια ομάδα έμπειρων δικηγόρων και οικονομολόγων που θα βοηθήσει στην επιδίωξη των απαιτήσεων των φυσικών και νομικών προσώπων που θα αποφασίσουν να ενταχθούν στην ομάδα μας. Προσλάβαμε την bureau Brandeis, μια νομική εταιρεία με έδρα το Άμστερνταμ, που ειδικεύεται σε πολύπλοκες δικαστικές υποθέσεις, για να υπηρετήσουν ως δικηγόροι μας στο δικαστήριο. Επιπλέον, η Crowell & Moring LLP και η νομική εταιρεία Law Offices of Francis O. Scarpulla, δύο διεθνείς νομικές εταιρείες με εκτεταμένη εμπειρία στην επιδίωξη αποζημιώσεων από παγκόσμια καρτέλ προκαθορισμού τιμών, συμφώνησαν να παράσχουν υποστήριξη και βοήθεια, καθεμία σε σχέση με συγκεκριμένα μέλη του καρτέλ.

Η Stichting Truck Cartel Recovery θα διεκδικήσει απαιτήσεις εκ μέρους των φυσικών και νομικών προσώπων που αποφασίζουν να συμμετάσχουν στην ομάδα μας στο ολλανδικό δικαστικό σύστημα. Η Ολλανδία είναι μια δικαιοδοσία φιλική προς τους ενάγοντες, με εκτεταμένη εμπειρία σε μεγάλες υποθέσεις καρτέλ, χαμηλό κόστος σε σύγκριση με άλλες δικαιοδοσίες και ελάχιστο κίνδυνο δυσμενούς απόφασης κόστους. Επιπλέον, η Ολλανδία επιτρέπει την εκχώρηση απαιτήσεων σε εταιρείες ειδικού σκοπού, όπως η Stichting Truck Cartel Recovery και την κατάθεσή τους σε μία ενιαία, ενοποιημένη αγωγή που συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των δαπανών των δικαστικών υποθέσεων και της δημοσιοποίησης μεμονωμένων εναγόντων.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στις 19 Ιουλίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι επέβαλε πρόστιμο σε πέντε εταιρείες ύψους €2.926 δισεκατομμυρίων ευρώ (το υψηλότερο έως σήμερα πρόστιμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε καρτέλ) για το ρόλο τους σε ένα καρτέλ από το 1997 έως το 2011 που προκαθόριζε τις τιμές των μέσων και βαρέων φορτηγών που χρησιμοποιούνται στις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και οι οποίες επιβάρυναν το κόστος συμμόρφωσης με τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών στους πελάτες. Στις 27 Σεπτεμβρίου 2017, επιβλήθηκε σε έναν έκτο κατασκευαστή φορτηγών πρόστιμο ύψους επιπλέον 880 εκατομμυρίων ευρώ από την Επιτροπή για τη συμμετοχή του.
Οι αποδέκτες (και τα αντίστοιχα πρόστιμα τους), που θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν το 90% των μεσαίων και βαρέων φορτηγών που παράγονται στην Ευρώπη, περιλαμβάνουν:

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι αποδέκτες συντόνιζαν:

  • τις τιμές χονδρικής (δηλαδή την τιμή εργοστασίου) που είχε ορίσει κάθε μία
  • τη χρονική στιγμή της εισαγωγής της τεχνολογίας που απαιτείται για την τήρηση των αυστηρότερων ευρωπαϊκών προτύπων για τις εκπομπές και
  • τη μετακύλιση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για την τήρηση αυτών των αυστηρότερων προτύπων εκπομπών

Το έκαναν αυτό με τακτικές συναντήσεις που ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 1997 και έγιναν πιο τακτικές με την πάροδο του χρόνου. Η απόφαση ισχύει για μεσαία φορτηγά (βάρους μεταξύ 6 και 16 τόνων) και βαρέα φορτηγά (βάρους άνω των 16 τόνων).
Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του καρτέλ κάλυπτε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεσπίζουν την ευθύνη έναντι αυτών των φυσικών και νομικών προσώπων βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου.

Πόροι: Σύνδεσμος 1 Σύνδεσμος 2 Σύνδεσμος 3 Σύνδεσμος 4 Link 5 Link 6

Αποδέκτης - Το πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε το πρόστιμο Πρόστιμο
MAN αποδέκτης με επιείκεια
Volvo / Renault 670 εκατομμύρια ευρώ
Daimler 1 δισεκατομμύριο ευρώ
Iveco 495 εκατομμύρια ευρώ
DAF 753 εκατομμύρια ευρώ
Scania €880 εκατομμύρια

ΑΝΑΚΤΗΣΤΕ ΤΙΣ
ΖΗΜΙΕΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΤΕΛ ΦΟΡΤΗΓΩΝ