ZPRÁVY

CO SE STALO?

Nelegální stanovování cen evropskými výrobci nákladních vozidel

Dne 19. července 2016 Evropská komise oznámila, že udělila pokutu výrobcům středních a těžkých nákladních automobilů 2,926 miliardy EUR za jejich účast na kartelové dohodě o společném zvyšování cen, která pokrývala celý Evropský hospodářský prostor a která trvala 14 let od roku 1997 do roku 2011. Dne 27. září 2017 byl navíc Evropskou komisí pokutován za účast v kartelu šestý výrobce, Scania, a to pokutou 880 milionů EUR. Celkově je to dosud největší pokuta uložená kartelové dohodě v historii vzhledem k závažnosti kartelové dohody a jejímu dopadu na trh.

Následující společnosti přiznaly Komisi svou účast na kartelové dohodě: MAN, Volvo / Renault, Daimler, Iveco a DAF . Komise rozhodla, že na kartelu participovala i šestá společnost, Scania.

Nedávná studie vyhotovená pro Evropskou komisi ukázala, že přirážky v mezinárodních kartelech se pohybovaly v průměru mezi 10 - 20 % (Oxera 2009, IX). Další akademická studie dospěla k závěru, že kartelové přirážky v případě mezinárodních kartelů bývají 30 - 33 % (Connor & Lande 2008, 13). Jedná se však o průměr. Aktuální škody je třeba posoudit odborníky.

Pomůžeme vám podniknout důrazné kroky proti dopravnímu kartelu a společně budeme bojovat o získání náhrady za vaše škody. Za vaše kamiony jste zaplatili příliš mnoho. Máme pro vás proto promyšlené řešení.

PROČ S NÁMI

Pokud se rozhodnete připojit k naší skupině, neexistují zde žádné vstupní náklady nebo rizika. Stichting Truck Cartel Recovery je kompenzován pouze v případě úspěchu, a to v podobě několika procent z jakéhokoli navrácení škod. Potřebujeme pokrýt náklady na advokáty a odborníky.
Stichting Truck Cartel Recovery má podle nizozemských právních předpisů dovolení přijímat žádosti o náhradu škody výměnou za dohodu o stíhání a vrácení výtěžku zadavatelům. To nám umožňuje shromáždit nároky velké skupiny obětí kartelových dohod v jediné žalobě a sloužit jako žalobce v tomto sporu. To znamená, že my (a ne vy) neseme hlavní rizika v soudním sporu, včetně financování soudů, náboru právníků a odborníků a vyjednávání se členy kartelu.

Stichting Truck Cartel Recovery sestavil tým zkušených právníků a ekonomů, kteří budou pomáhat zastupovat požadavky všech, kdo se rozhodnou vstoupit do naší skupiny. Pro spolupráci jsme získali bureau Brandeis, advokátní kancelář se sídlem v Amsterodamu, která se specializuje na komplexní soudní spory. Oni budou sloužit jako naši soudci. Kromě toho se zapojil i Crowell & Moring LLP a advokátní kancelář Francise O. Scarpulla, dvě mezinárodní advokátní kanceláře s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti vymáhání škod způsobených globálními kartelovými dohodami. Tyto dvě renomované advokátní kanceláře se dohodly, že vám budou poskytovat podporu a pomoc, každá se zaměřením na jiného člena kartelu.

Společnost Stichting Truck Cartel Recovery uplatní nároky jménem subjektů, které se rozhodnou připojit k naší skupině, v nizozemském soudním systému. Nizozemsko je jurisdikce příhodná pro žadatele a má rozsáhlé zkušenostmi s velkými kartelovými případy, V porovnání s jinými jurisdikcemi jsou v Nizozemí nízké ceny a minimální rizika. Nizozemsko navíc povoluje, aby byly případy zadávány i prostřednictvím Special Purpose Vehicle (SPV) neboli Jednotky pro speciální účel, jako je například náš Stichting Truck Cartel Recovery. Ta přednese jedno konsolidované opatření, které pomůže minimalizovat publicitu pro jednotlivé žadatele a počet soudních sporů.
S námi jste v nejlepších rukou.

ZPRÁVY EVROPSKÉ KOMISE A POKUTY

Evropská komise (EK) oznámila dne 19. července 2016, že uděluje rekordní pokutu 2,926 miliard eur (přes 78 miliard korun) pěti výrobcům kamionů za vytváření kartelu od roku 1997 do 2011. Kartel stanovoval ceny středních a těžkých vozidel a přenášel náklady vzniklé plněním přísných evropských emisních norem na zákazníky. Dne 27. září 2017 byl navíc Evropskou komisí pokutován za účast v kartelu šestý výrobce, Scania, a to pokutou 880 milionů EU.
Pokutovaní (a výše jejich pokut), kteří produkují až 90 % veškeré produkce kamionů v Evropě, jsou uvedeni zde:

Podle Evropské komise pokutované firmy koordinovaly tyto aktivity:

  • „seznam hrubých cen“ (tj. tovární ceny), které každá nastavovala
  • načasování nově uváděných technologií potřebných k plnění přísnějších evropských emisních norem a
  • přenášení nákladů vzniklých plněním těchto přísnějších emisních norem

Činili tak prostřednictvím pravidelných setkání, které začaly v lednu 1997 a časem se zformalizovaly. Rozhodnutí se týká středních nákladních vozidel (o hmotnosti od 6 do 16 tun) a těžkých nákladních automobilů (o hmotnosti vyšší než 16 tun) .
Zeměpisný rozsah kartelové dohody zahrnoval celý Evropský hospodářský prostor (EHP) .

Rozhodnutí EK zakládají podle evropského práva odpovědnost těchto subjektů.

Zdroje informací a odkazy: Link 1 Link 2 Link 3 Link 4 Link 5 Link 6

Pokutovaný Pokuta
MAN Dohoda
Volvo / Renault 670 milionů EUR
Daimler 1 miliarda EUR
Iveco 495 milionů EUR
DAF 753 milionů EUR
Scania 880 milionů EUR

Nechte si nahradit škody
od kartelu výrobců kamionů