O NÁS

O NÁS

Stichting Truck Cartel Recovery je holandský specializovaný subjekt (Special Purpose Vehicle) se sídlem v Rotterdamu, které bylo založeno s cílem pomoci žadatelům, kteří se snaží o náhradu škody způsobené kartelovými dohodami. Jsme řízeni nezávislou správní radou, která zajistí, že zájmy subjektů, které se rozhodnou vstoupit do naší skupiny, budou plně chráněny a zastupovány. Pro spolupráci jsme získali právníky ze špičkových právních kanceláří a ekonomické experty, kteří nám pomohou v našem společném úsilí.

bureau Brandeis je advokátní kancelář se sídlem v Amsterodamu, která se specializuje na komplexní soudní spory. Je proslulá svými zkušenostmi v oboru právních předpisů o hospodářské soutěži. Bureau Brandeis je největší společností v Nizozemsku se 100% zaměřením na soudní spory. Vyjednávání bude vést Hans Bousie a Louis Berger z bureau Brandeis.

Crowell & Moring LLP je mezinárodní právní kancelář s 500+ právníky se sídlem ve Washingtonu a s pobočkami v Bruselu a Londýně. Má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním velkých skupin firem, které nakoupily produkty za fixní cenu od nezákonných kartelů ve Spojených státech či v Evropě.

Advokátní kancelář Francise O. Scarpully má téměř 50 let zkušeností s nápravou škod způsobených kartely a globálním stanovováním cen. Účastnila se více než 180 komplexních případů, z nichž většina se týkala antimonopolních kauz.

Nechte si nahradit škody
od kartelu výrobců kamionů