FAQ

De Stichting Truck Cartel Recovery is een Nederlandse speciaal opgerichte entiteit met als doel kopers van middelzware en zware vrachtwagens te helpen bij het indienen van schadevorderingen tegen het Truck Cartel.

Als speciaal opgerichte entiteit mogen wij krachtens de Nederlandse wetgeving opdrachten van vorderingen ontvangen in ruil voor een overeenkomst tot vervolging en teruggave van de opbrengst aan de overdragers. Wij zijn hierdoor in staat de vorderingen van een grote groep kartelslachtoffers in één enkele handeling samen te voegen en te dienen als eiser in die geschillen. Dit betekent dat wij (en niet u) de kosten van geschillen op ons nemen, met inbegrip van de financiering van de geschillen, het inhuren van advocaten, het inhuren van experts en het onderhandelen met de kartelleden. Verder worden we geleid door een onafhankelijke raad van bestuur die verzekert dat uw belangen te allen tijde volledig worden beschermd.

Het aansluiten van een eiser bij een groep bestaande uit andere eisers die zich in een vergelijkbare situatie bevinden heeft een aantal voordelen, waaronder: (1) het tegengaan van samenwerking tussen de leden van het kartel; (2) ervoor zorgen dat de kosten van een rechtszaak worden verdeeld en dat er sprake is van economische ondersteuning; (3) de bescherming tegen represailles van de leverancier; (4) het beperken van de kans dat de kartelleden de eisers tegen elkaar kunnen uitspelen; en (5) het maximaliseren van de schikkingsinzet en de samengevoegde schikkingen.

Eisers zullen overdrachtsovereenkomsten uitvoeren en de Stichting Truck Cartel Recovery voorzien van de documenten en gegevens die hun vordering ondersteunen. Wij zullen de eisers regelmatige updates geven over de rechtszaken en hen schikkingsbedragen uitkeren die worden teruggewonnen, met aftrek van de kosten.

Nederland is een eisersvriendelijke jurisdictie met een uitgebreide ervaring in grote kartelzaken. De proceskosten zijn in Nederland lager dan in andere ontwikkelde rechtsgebieden, wat betekent dat een groter deel van de herstelkosten kan worden teruggegeven aan de entiteiten die zich bij onze groep aansluiten. Bovendien zijn vorderingen in Nederland overdraagbaar, wat meer flexibiliteit biedt in de manier waarop een zaak zoals deze wordt geprocedeerd.

Uw vorderingen worden beoordeeld door onze economische deskundigen en onze advocaten. Onderzoek heeft aangetoond dat extra kosten veroorzaakt door soortgelijke internationale kartels variëren van 10-20% en 30-33%. Er is geen garantie dat soortgelijke bedragen hier zullen worden bereikt. Elke zaak moet afzonderlijk worden beoordeeld.

Alle terugvorderingen en kosten worden pro rata onder de leden van de groep verdeeld op basis van de schade van een lid tijdens de kartelperiode. Dit wordt bepaald door onze deskundige economen, als een percentage van de totale geschatte schade van de hele groep. Dit betekent dat voor elke verkregen schikking/toekenning uw betaling gelijk is aan uw pro rata-deel van de schikking minus uw pro rata-deel van de kosten en het percentage gebruikt ter compensatie van de speciaal opgerichte entiteit.

Er zijn geen rechtstreekse risico's en er wordt niet van u verwacht dat u de uitgaven vergoedt. De Stichting Truck Cartel Recovery wordt alleen vergoed indien wij het verhalen van de schade namens u tot een goed eind brengen. Die vergoeding zal slechts een percentage van het totale herstelbedrag vormen.