Nieuws

WAT IS ER GEBEURD?

ILLEGALE PRIJSAFSPRAKEN DOOR EUROPESE TRUCKFABRIKANTEN

Op 19 juli 2016 maakte de Europese Commissie bekend dat zij fabrikanten van middelzware en zware vrachtwagens heeft beboet met 2.926 miljard euro omwille van hun deelname aan een prijskartel dat betrekking had op de gehele Europese Economische Ruimte. Dit heeft 14 jaar geduurd: van 1997 tot 2011. Op 27 september 2017 legde de Commissie een boete van 880 miljoen EUR op aan een zesde vrachtwagenbouwer voor zijn deelname. Dit is de hoogste boete die ooit werd opgelegd aan een kartel in de geschiedenis van de Commissie, vooral door de ernst van het kartel en de impact die het had op de markt.

De volgende bedrijven hebben hun deelname aan het kartel toegegeven aan de Commissie: MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco en DAF. De Commissie heeft vastgesteld dat een zesde onderneming,Scania, deelnam aan het kartel.

Uit recent onderzoek in opdracht van de Europese Commissie is gebleken dat de prijsverhogingen in de internationale kartels (zoals deze) uiteenlopen van gemiddeld 10 tot 20% (Oxera 2009 bij ix). Een ander academisch onderzoek concludeerde dat de gemiddelde karteloverbelasting 30-33% uitmaakt voor internationale kartels (Connor & Lande 2008 bij 13). Dit zijn echter gemiddelden en de schade zal in dit geval beoordeeld moeten worden door deskundige economen.

Wij zullen u helpen op te treden tegen het Truck Cartel om schadevergoeding te verkrijgen voor de door u opgelopen schade. U heeft te veel betaald voor uw vrachtwagens en we hebben een uitgekiende oplossing voor u.

Waarom met ons

Er zijn geen voorafgaande kosten of risico's voor entiteiten die besluiten om zich aan te sluiten bij onze groep. De Stichting Truck Cartel Recovery ontvangt alleen een vergoeding bij een positief resultaat en als een percentage van een eventuele terugvordering om de kosten te dekken en advocaten en experts te vergoeden.
Het is de Stichting Truck Cartel Recovery krachtens de Nederlandse wetgeving toegestaan opdrachten van vorderingen te ontvangen in ruil voor een overeenkomst tot vervolging en teruggave van de opbrengst aan de opdrachtgevers. Hierdoor kunnen wij de vorderingen van een grote groep kartelslachtoffers in één enkele vordering samenvoegen en dienen wij als de eiser in die geschillen. Dit betekent dat wij (en niet u) de kosten van de geschillen op ons nemen, met inbegrip van de financiering van de geschillen, het inhuren van advocaten, het inhuren van experts en het onderhandelen met de kartelleden.

De Stichting Truck Cartel Recovery doet beroep op een team van ervaren juristen en economen die helpen bij het indienen van de vorderingen van entiteiten die zich hebben aangesloten bij onze groep. We hebben bureau Brandeis ingehuurd, een in Amsterdam gevestigd advocatenkantoor gespecialiseerd in complexe rechtszaken, om te dienen als onze eisers. Bovendien hebben Crowell & Moring LLP en het advocatenkantoor van Francis O. Scarpulla, twee internationale advocatenkantoren met een ruime ervaring in het vorderen van schade van wereldwijde prijsafsprakenkartels, ingestemd met het bieden van steun en hulp, elk met betrekking tot specifieke leden van het kartel.

Stichting Truck Cartel Recovery zal vorderingen indienen namens de entiteiten die besluiten om zich bij onze groep aan te sluiten in het Nederlandse rechtssysteem. Nederland is een eisersvriendelijke jurisdictie met uitgebreide ervaring in grote kartelzaken, lagere kosten in vergelijking met andere rechtsgebieden en beperkte nadelige kostenrisico's. Daarnaast staat Nederland toe dat vorderingen worden toegewezen aan speciaal opgerichte entiteiten zoals de Stichting Truck Cartel Recovery en dat ze worden ondergebracht in één enkele, geconsolideerde handeling die helpt bij het beperken van de kosten voor geschillen en publiciteit voor individuele eisers.

ONDERZOEK EN BOETES EC-ONDERZOEK

Op 19 juli 2016 heeft de Europese Commissie (EC) aangekondigd dat ze aan vijf bedrijven een boete heeft opgelegd van 2.926 miljard euro (de hoogste boete ooit aan een kartel). Dit gebeurde omwille van hun rol in een kartel tussen 1997-2011 dat prijsafspraken maakte voor middelzware en zware vrachtwagens gebruikt in goederenvervoer en dat de kosten van de naleving van de strengere Europese emissienormen aan klanten doorrekende. Op 27 september 2017 legde de Commissie een boete van 880 miljoen EUR op aan een zesde vrachtwagenbouwer voor zijn deelname.
De geadresseerden (en hun respectievelijke boetes) die goed zouden zijn voor zo'n 90% van de middelzware en zware vrachtwagens die in Europa worden geproduceerd zijn:

Volgens de EC coördineerden de geadresseerden:

  • de "brutolijst" prijzen(d.w.z. de fabrieksprijs) die ze vaststelden
  • de timing van de invoering van de technologie die nodig is om aan de strengere Europese emissienormen te voldoen en
  • het doorgeven van de kosten die voortvloeien uit deze strengere emissienormen

Zij deden dit door middel van regelmatige bijeenkomsten die vanaf januari 1997 plaatsvonden en na verloop van tijd verder werden geformaliseerd. Het besluit is van toepassing op middelgrote vrachtwagens (met een gewicht van 6 tot 16 ton) en zware vrachtwagens (met een gewicht van meer dan 16 ton).
Het geografische bereik van het kartel omvatte de gehele Europese Economische Ruimte (EER).

De beslissing van de EC stelt de aansprakelijkheid van deze entiteiten vast overeenkomstig de Europese wetgeving. Daarnaast blijft de EC vrachtwagenfabrikant Scania onderzoeken, die besloten heeft om op dit moment geen schikking te treffen met de EC.

Bronnen, artikelen: Link 1 Link 2 Link 3 Link 4 Link 5 Link 6

Geadresseerde - Het beboete onderwerp Boete
MAN Ontvanger van clemencie
Volvo / Renault 670 miljoen euro
Daimler 1 miljard euro
Iveco 495 miljoen euro
DAF 753 miljoen euro
Scania 880 miljoen euro